Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Pakościanie

 pakoscianie logo

 

HISTORIA ZESPOŁU

    Obecnie zespół liczy 19 osób. Aby podkreślić swoją przynależność i przywiązanie do pakoskiej ziemi zespół w 2010 roku przyjął nazwę "Pakościanie". Rok później dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Ośrodek Kultury i Turystyki członkowie zespołu otrzymali nowe kujawskie stroje ludowe, wzorowane na strojach kujawskich z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Ważnym elementem działalności zespołu jest propagowanie kultury i obrzędów ludowych Kujaw w placówkach oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego.  Warto podkreślić, że piosenki zespołu Pakościanie gościły na Ludowej Liście Przebojów Radia PiK często na pierwszym miejscu.

  Zespół "Pakościanie" jest od 2007roku gospodarzem pakoskiego Festiwalu Zespołów Ludowych, organizowanego corocznie przez Ośrodek Kultury w dniu święta 15 sierpnia

  Do dnia dzisiejszego zespół reprezentuje Miasto Pakość i Ośrodek Kultury i Turystyki na Festiwalach i Przeglądach Zespołów Ludowych m.in. w Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu, Gniewkowie, Konecku, Ciechocinku, Raciążku zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów a w ostatnim czasie zespół zdobywał nagrody na Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniora w Bydgoszczy, Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Ciechocinku, Przeglądzie Folklorystycznym we Włocławku i podczas Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu . 


ZDJĘCIA ZESPOŁU 1978-2013

 


 JUBILEUSZ 35-LECIA ZESPOŁU PAKOŚCIANIE

18 października br. odbył się zorganizo-wany przez Ośrodek Kultury w Pakości Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni Ludowej Pakościanie.
Historia zespołu rozpoczęła się w 1978 roku. Powstał on z inicjatywy pani Marii Wirskiej i pani Marii Prątnickiej. Na początku spotka-nia zespołu odbywały się w Klubie "Tęcza", a od 1978 roku w Ośrodku Kultury w Pakości.
Obecnie zespół liczy 19 osób. Aby podkre-ślić swoją przynależność i przywiązanie do pakoskiej ziemi zespół w 2010 roku przyjął nazwę "Pakościanie". Rok później dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Ośro-dek Kultury i Turystyki członkowie zespołu otrzymali nowe kujawskie stroje ludowe, wzorowane na strojach kujawskich z Muze-um Etnograficznego w Toruniu. Ważnym elementem działalności zespołu jest propa-gowanie kultury i obrzędów ludowych Kujaw w placówkach oświatowych na tere-nie powiatu inowrocławskiego. Zespół reprezentuje Miasto Pakość i Ośrodek Kultu-ry i Turystyki na Festiwalach i Przeglądach Zespołów Ludowych m.in. w Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu, Gniewkowie, Ko-necku, Ciechocinku, Raciążku zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów a w ostatnim czasie zespół zdobywał nagro-dy na Ogólnopolskim Przeglądzie Artysty-cznym Ruchu Seniora w Bydgoszczy, Prze-glądzie Zespołów Folklorystycznych w Ciechocinku, Przeglądzie Folklorystycznym we Włocławku i podczas Kujawskiego Festi-walu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu . 
Warto podkreślić, że piosenki zespołu Pakościanie gościły na Ludowej Liście Przebojów Radia PiK, często na pierwszym miejscu.
Głównym punktem uroczystości było nadanie zespołowi, na wniosek Burmistrza Pakości i Ośrodka Kultury, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hono-rowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznaka jest wyrazem uznania za tworzenie i upowszechnianie kultury ludo-wej oraz podziękowaniem za działalność wśród społeczności lokalnej. Ponadto zespół Pakościanie i pani Zofia Kowalska otrzymali odznaczenia "Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych". Zarząd Związku przekazał również list gratulacyjny dyrektor Ośrodka Kultury Barbarze Szatkowskiej za dotych-czasową współpracę z zespołem. Członko-wie zespołu Pakościanie otrzymali od wszystkich zaproszonych gości życzenia wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy artystycznej.

 

 


                                       SUKCES ZESPOŁU "PAKOŚCIANIE" W CIECHOCINKU

Podczas 46 Spotkań Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej działający w Ośrodku Kultury zespół "Pakościanie" otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem. Gratulujemy!

pakościanie ciechocinek


OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORA 2016

Decyzją ARSu z dnia 17.05.2016 zespół Pakościanie spośród 56 podmiotów znalazł się w finałowej 17, która reprezentowała województwo kujawsko-pomorskie  

 


                                           

SPOTKANIE Z FOLKLOREM KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ 

Dnia 05.06.2016 w Ciechocinku odbyło się 45 spotkanie z folklorem Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej. Zespół Pakościanie zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii.   

 


 

VI KUJAWSKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ

Dnia 25.06.2016 w Inowrocławiu odbył się VI kujawski festiwal pieśni ludowej na którym zespół Pakościanie zdobył wyróżnienie. 

 


 

WOJEWÓDZKIE ARTYSTYCZNE KONFRONTACJE SENIORÓW

29 06 2016r w Świeciu odbyły się Wojewódzkie artystyczne konfrontacje seniorów. Zespół zdobył nominacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznych Spotkań Seniorów w Bydgoszczy.

 


PAKOŚCIANIE W OSTROMECKU

 Zespół Ludowy Pakościanie zdobył nagrodę w Artystycznym Generatorze który odbył się w Ostromecku 28 08 2016r. 

                                                                                                  


ARTYSTYCZNY RUCH SENIORA WE WŁOCŁAWKU

 W dniach 29.09.2016 - 02.10.2016 we Włocławku odbywał się 17 Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora. W przeglądzie brało udział 52 zespoły 13 solistów i 1 duet z 11 województw. Zespół Pakościanie zdobył wyróżnienie.