Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości słuchacze UTW kolejny rok uczestniczyli w uroczystych odchodach Ogólnopolskiego Dnia Seniora, które odbyły się 15 listopada br. w Ośrodku Kultury w Pakości. Uroczystość miała szczególny charakter dla koleżanek i kolegów, którzy zaprezentowali się w programie ,,Seniorzy Seniorom”. Ciepło przyjęty przez zebranych występ był podsumowaniem projektu,, Aktywny Senior”, trzymiesięcnych warsztatów wokalno – taneczno – teatralnych. W trakcie spotkania można było zbadać poziom cukru i zmierzyć ciśnienie oraz skorzystać z indyiwdualnych porad doradców emerytalnych ZUS. Świetnie bawiliśmy się z zespołem: Karol & Roma.

Dziękujemy organizatorom i współorganizatorom za zaproszenie, życzenia i miło spędzony dzień.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora wszystkim słuchaczom UTW oraz naszym przyjacielom i sympatykom - seniorom wraz z najlepszymi życzeniami dedykujemy wiersz:

,, Czego życzyć Wam kochani, nazywani seniorami?
Tradycyjnie – zdrowia najpierw, bo największym ono skarbem.

Niech Wam włosy nie siwieją, niech Wam stawy nie rdzewieją,
niechaj w krzyżach nic nie strzyka i niech w sercach gra muzyka.

Żyjcie długo, jak najdłużej i humory niech Wam służą.
Niech ta jesień życia złota zaoszczędzi Wam kłopotów,
niech spod nóg usuwa kłody, aby każdy czuł się młody.”

                                                         /Jadwiga Zgliszewska /

Nasi słuchacze lubią aktywnie spędzać czas i podejmować inicjatywy na rzecz innych. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych. 24 - osobowa grupa słuchaczy UTW przystąpiła do projektu ,,Lider w LOT” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną KUJAWY w Inowrocławiu. Warsztaty, zajęcia i wycieczki w ramach projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 14 października br. odbyło się pierwsze spotkanie .Odwiedziła nas Pani Karolina z ,,Lovendy Kujawskiej”, która ciekawie opowiadała o swojej pasji i miłości do lawendy oraz zaprezentowała otrzymywanie olejku lawendowego. Były także zajęcia praktyczne, każda z nas mogła samodzielnie przygotować dezodorant lawendowy. Dziękujemy i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych spotkań.

 

Trwa realizacja projektu ,,Aktywny Senior”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci , Młodzieży i Rodziny ,,Kraina Rozwoju”w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Spolecznej w Pakości. W warsztatach taneczno – muzycznych, teatralnych, emisji głosu oraz stymulacji procesów poznawczych uczestniczy liczna grupa naszych słuchaczy. Uczestnicy projektu zaprezentują nabyte umiejętności w programie ,,Seniorzy Seniorom” podczas Dnia Seniora 2019, który odbędzie się 15 lisotpada br.

   

,,Z muzyką przez życie” to hasło przewodnie obchodów XI Powiatowego Dnia Seniora, którego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu pod honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego, Wiesławy Pawłowskiej. W tym wydarzeniu wraz z uczestnikami świetlicy środowiskowej ,,Przystań” uczestniczyła grupa seniorów reprezentująca organizacje senioralne z gminy Pakość, wśród nich nasze słuchaczki.                                                               

30 września br. rozpoczęly się ćwiczenia dla osób zakwalifikowanych do ,,Programu zapobiegania upadkom 60+”.

Zajęcia odbywają się wg następującego harmonogramu:

  • poniedzialek – godz. 9.00
  • środa - godz.18.30
  • piątek - godz.17.30

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy, filia Pakość rozpoczęli kolejny rok interesujących wykładów, ciekawych inicjatyw oraz koleżeńskich spotkań. 30 września br. w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2019/20.

Po uroczystym ,,Gaudeamus...” w imieniu zaproszonych gości głos zabrał z-ca Burmistrza Pakości Szymon Łepski, który wraz z życzeniami przekazał informacje o podejmowanych w naszej gminie działaniach na rzecz seniorów. Prezydent WSG w Bydgoszczy Krzysztof Sikora oraz dziekan UTW przy WSG w Bydgoszczy Cezary Kościelak wręczyli indeksy słuchaczkom, które w tym roku rozpoczęły przygodę z UTW. Wszyscy słuchacze otrzymali nowe wydanie Głosu Seniora. Miłą niespodzianką był program artystyczny zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości.

Wykład inauguracyjny: ,, 30 lat idei Uniwersytetu Przedsiębiorczości” wygłosił prezydent WSG w Bydgoszczy Krzysztof Sikora.

Dziękujemy gościom za miłe słowa i życzenia oraz słuchaczom, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystości. Szczególne podziękowania dla uczniów i nauczycielek p. Magdaleny Tchurl oraz p. Magdaleny Pejka za program atystyczny, który uświetnił naszą uroczystość.

Wszystkim słuchaczom w nowym roku akademickim życzymy dobrego zdrowia, radości i zadowolenia w życiu osobistym. Spełniajcie swoje marzenia, rozwijajcie zainteresowania i realizujcie pasje. ,,Spotykajmy się, dopóki jeszcze można...”

11 września br. rozpoczęły się warsztaty dla seniorów, w ramach projektu ,,Aktywny Senior”. Zajęcia odbywają się wg następującego harmonogramu:

  • warsztaty taneczno – muzyczne środa, godz. 9.30
  • warsztaty emisji głosu czwartek, godz. 13.30
  • warsztaty teatralne piątek, godz. 10.30

17 września br., godz.10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu – spotkanie ,,Aktywny i zdrowy Senior”

23 września br., godz.15.00 - badania lekarskie osób zgłoszonych do ,, Programu zapobiegania upadkom 60+”

30 września br., godz.16.00 - inauguracja nowego roku akademickiego 2019 - 2020

Kończy się upalne, słoneczne lato więc staramy się wykorzystać każdy pogodny dzień.

11 września zaprosiliśmy naszych przyjaciół – seniorów i wspólnie spotkaliśmy się nad jeziorem w Jankowie. Pogoda dopisała, idealny dzień na grilowanie i aktywny wypoczynek na łonie natury. Była okazja do koleżeńskich rozmów, spacerów po plaży i zabaw rekreacyjnych z ziemniakiem w tle. Bawiliśmy się świetnie. Szkoda, że lato się kończy. Żegnamy je słowami piosenki:

,,Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą,
czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów.
Żegnaj, lato na rok, stoi jesień za mgłą,
czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów.. .”

W ramach projektu pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowanego w partnerstwie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, finansowego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został uruchomiony portal dedykowany seniorom i ich opiekunom.

Na portalu można znaleźć interesujące informacje ze świata kultury, sportu, edukacji i działań na rzecz osób starszych. Ponadto uruchomiona została mapa infrastruktury pomocowej z danymi teleadresowymi instytucji m.in. pomocy społecznej i zdrowia oraz wyszukiwarka form wsparcia, gdzie w przystępny sposób można dowiedzieć się, jaka jest ścieżka postępowania w przypadku różnych sytuacji losowych, które spotykają seniorów i ich opiekunów (np. potrzeba umieszczenia w placówce całodobowej, środowiskowej, skorzystanie ze świadczeń pomocy społecznej itp.).

Portal dostępny jest pod adresem http://infosenior.rops.torun.pl/

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie.

Gmina Pakość wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 22 innymi samorządami uczestniczy w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”. Uczestnikami projektu mogą być osoby po 60 roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona.

Programy treningowe ukierunkowane są na poprawę : sprawności krążeniowo-oddechowej, siły i wytrzymałości mięśniowej, gibkości i równowagi. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzane będą badania kwalifikacyjne obejmujące badania lekarskie oraz ocenę sprawności fizycznej uczestników i ankieta dotycząca samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia. Trening fizyczny poprowadzą przeszkoleni trenerzy. W ramach Programu organizowane będą szkolenia edukacyjne dla uczestników projektu, których celem jest przekazanie informacji odnośnie zdrowego stylu życia, prewencji upadków i związanych z nimi urazów. Program nie ma charakteru ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Zachęcamy seniorów do skorzystania z Programu i poprawienia swojej kondycji poprzez cztery rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia wydolnościowe, siły mięśniowej, równowagi i rozciągające.
Z terenu gminy Pakość w Programie może uczestniczyć 20 seniorów. Zapisy chętnych będą prowadzone od miesiąca lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pakości, na spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Rencistów i Emerytów.

Uwaga sluchacze UTW !

Zgłoszenia do Programu przyjmuje kol. Mirosława Lewandowska, koordynator sekcji sportowo – rekreacyjnej

 

zapobieganie upadkom

    Wśród słuchaczy UTW jest wielu miłośników kwiatów i ziół, stąd nasze zainteresowanie lawendą. 06 lipca br. odwiedziliśmy Leszcze, gm.Złotniki Kujawskie, aby zwiedzić plantację ,,Lovenda Kujawska” i uczestniczyć w IV Festiwalu Lawendy na Kujawach. Ciekawy program imprezy: prelekcje, warsztaty i pokazy wzbogaciły naszą wiedzę , a spacer wśród zagonów kwitnącej lawendy pobudził wszystkie nasze zmysły. Dużym zainteresowaniem koleżanek cieszyły się warsztaty wicia lawendowych wianków i fusetek. Zdjęcia w cudownej, lawendowej scenerii oraz zapach zasuszonej lawendy będą przypominać nam o tym wakacyjnym dniu, miło spędzonym w kontakcie z naturą. Serdecznie dziękujemy organizatorom i współorganizatorom festiwalu za zaproszenie.

lawenda zaproszenie

Z udzialem wladz samorządowych i przyjaciół słuchacze UTW podsumowali mijający rok akademicki.

17 czerwca br.w Ośrodku Kultury w Pakości odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/19. Były życzenia od zaproszonych gości oraz krótki program artystyczny w wykonaniu naszych najmłodszych przyjaciół, dzieci z przedszkola miejskiego. Dziekan ds. UTW przy WSG w Bydgoszczy dr Cezary Kościelak wręczył wszystkim słuchaczom dyplomy potwierdzające ukończenia roku akademickiego 2018/19. Słuchacze, którzy ukończyli piąty rok uniwersyteckich zmagań otrzymali dyplomy ,,Specjalista nauk wielu” Dyplomy wręczył p.o Dyrektora OKiT – pan Sebastian Witkowski.

Serdecznie dziękujemy gościom za wspólne spotkanie, dotychczasową współpracę i wspieranie naszych inicjatyw. Wsparcie i życzliwość z jaką spotykamy się w naszej dzialalności motywują do dalszej aktywności i kształtowania pozytywnego wizerunku seniora w środowisku. Dziękujemy Radzie Sluchaczy, koleżankom – wolontariuszkom za koordynowanie pracy w sekcjach zainteresowań oraz wszystkim koleżankom i kolegom za zaangażowanie w organizację naszych wspólnych spotkań i uroczystości.

Do zobaczenia na wakacyjnych szlakach. SŁONECZNYCH WAKACJI !!!

Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/20 odbędzie się 30 września br. o godz.16.00, zapraszamy.

   30 maja br. odbylo się II Kujawsko – Pomorskie Forum Seniorów we Włocławku. Organizatorem spotkania była Kujawska Szkoła Wyższa we Wlocławku oraz dzialający w jej strukturach Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Forum było okazją do wymiany doświadczeń oraz konsolidacji środowiska seniorów. Nasz UTW reprezentowała 40- osobowa grupa słuchaczy, wśród nich uczestnicy sekcji tanecznej ,,Seniority” oraz sekcji haftu kujawskiego i rękodzieła. Podczas przeglądu artystycznego grupa taneczna zaprezentowała dwa tańce w kręgu: taniec z chustami do hymnu greckiego kompozytora Vangelisa oraz taniec irlandzki ,, Cztery Zywioły”. Swoją prezentację przygotowała również sekcja haftu kujawskiego i rękodzieła. Podsumowaniem ciekawego programu II Forum Seniorów we Włoclawku było przyjęcie Deklaracji Programowej oraz uroczysty koncert dedykowany Seniorom – uczestnikom II Forum w wykonaniu Ireny Santor z zespolem.

   Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu, spotkania z p. Jolantą Niwińską – popularyzatorką czytelnictwa, podróżniczką i fotografem, autorką książki – albumu ,,Z książką na końcu świata”. Pani Jolanta Niwińska opowiadała nam o podróży do Papui Nowej Gwinei – państwa, położonego w Oceanii na wyspie Nowa Gwinea. W swej niezwykłej podróży poznała ludzi otwartych, zawsze uśmiechniętych, niezwykle przyjaznych, spontanicznie wyrażających radość życia i żyjących bez pośpiechu. Prezentowane podczas spotkania filmy przybliżyły nam życie codzienne na wyspie oraz zwyczaje i zainteresowania jej mieszkańców. Szczególnie zachwyciła nas niezwykła solidarność Papuasów którzy uważają, że wspólne życie to umiejętność dzielenia się wszystkim – darami materialnymi ale także uczuciami i myślami. Udowadniają, że mając niewiele można być szczęśliwym.

Dziękujemy za fascynującą podróż do dalekiego świata.

   Tradycje wielkanocne, pisanki, kraszanki oraz świąteczne wypieki były tematem warsztatów wielkanocnych, zorganizowanych przez naszych słuchaczy dla dzieci z przedszkola miejskiego. Zainteresowanie i aktywny udział najmłodszych w warsztatach potwierdziły potrzebę kontynuacji tej formy integracji międzypokoleniowej.

   Na spotkaniu kończącym karnawał, tradycyjnie jak każdego roku, dokonaliśmy wyboru Super Seniora. W tym roku akademickim została nim kol Miroslawa Lewandowska, aktywna słuchaczka, koordynatorka sekcji sportowej. Gratulujemy!

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet nasi koledzy złożyli Paniom życzenia oraz zaprosili na koncert ,,Całuję twoja dłoń Madame”, którego organizatorem był OKiT.

Znane z ciekawych inicjatyw panie ze stowarzyszenia ,, Nowa Para Butów” kolejny rok były organizatorkami akcji „Kobiety kobietom”. Podobnie jak w ubiegłym roku, zbierano kosmetyki dla mieszkanek ośrodka dla cudzoziemców w Grupie pod Grudziądzem.
W ramach współpracy ze stowarzyszeniem słuchaczki naszego UTW dołączyły do tej akcji. Zebrane kosmetyki i środki higieniczne przekazałyśmy organizatorom, aby panie w ośrodku, równie miło jak my spędziły Dzień Kobiet.

kobiety kobietom 2019