Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Konkurs Baranek Wielkanocny

BARANEK KONKURS1

Spotkanie informacyjne DK+

Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu Dom Kultury + w Naszej gminie.
Główne założenia projektu:
  • Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  • Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

wkręceni w kulture zparoszenie na fb1

Kwestia Sporna - koncert

Koncert, koncert i po koncercie...
8 kwietnia w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości zagrał zespół Kwestia Sporna, dając licznie zgromadzonym widzom możliwość, choć na chwilę, oderwania się od trudnej i skomplikowanej rzeczywistości.
Utwory z pogranicza poezji śpiewanej i piosenki turystycznej, wykonywane w swobodnej, wręcz "ogniskowej" atmosferze, wywoływały wiele pozytywnych emocji i spotkały się z ciepłym przyjęciem, a dominująca nad sceną bieszczadzka Tarnica skłaniała do snucia planów wakacyjnych, turystycznych wojaży.

Spotkanie regionalistów

29.03.2022 roku odbyła się w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości 2 Konferencja Regionalistów. Spotkanie pod patronatem Pracowni Regionalistyki WSG w Bydgoszczy z siedzibą w Koronowie i OKiT w Pakości, zgromadziło regionalistów z Pomorza i Kujaw.
Pierwsza część spotkania poświęcona była kierunkom rozwoju ruchu turystycznego w Pakości. W oparciu o prezentację przedstawiającą zasoby krajobrazowe i kulturowe Pakości i okolic oraz pomysły na wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności turystycznej naszego regionu, rozgorzała konstruktywna i merytoryczna dyskusja. Wnioski skrupulatnie zanotowaliśmy i uzyskaliśmy obietnicę pomocy WSG w Bydgoszczy, w opracowaniu diagnozy na temat aktywizacji ruchu turystycznego wykorzystującego zasoby wodne gminy tj. rzekę Noteć, jezioro Pakoskie i jezioro Mielno.
Druga część, to dyskusja i szukanie rozwiązań problemów, z którymi na co dzień borykają się regionaliści w swojej pracy na rzecz dokumentowania przeszłości, kształtowania teraźniejszości i planowania przyszłości w wymiarze lokalnym. Wypracowane wnioski i pomysły zaprezentowane zostaną na 1 Zjeździe Regionalistów Pomorza i Kujaw, który ma być zorganizowany we wrześniu 2022 roku.
Następne spotkanie , poszerzone o kolejne koleżanki i kolegów regionalistów zaplanowane jest na 26.04.2022 .
Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie za merytoryczną dyskusję, fantastyczną atmosferę i przede wszystkim za to, że mogliśmy się bliżej poznać. Wierzymy, że zaowocuje to w niedalekiej przyszłości realizacją wielu ciekawych, wspólnych projektów.

Pomoc dla Ukrainy!!!

UWAGA - PILNE!
W związku z planowanym przyjazdem do Naszej gminy kolejnej dużej grupy mieszkańców Ukrainy potrzebna jest pomoc.
Wszystkim darczyńcom - Serdecznie Dziękujemy!
PUNKT INFORMACYJNY odzież 5

Sukces OKiT w programie Dom Kultury +

Mamy przyjemność poinformować, że Ośrodek Kultury w Pakości został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Nasz projekt znalazł się w grupie 50 przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie.
Realizacja działań w ramach DK+ jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, OKiT przy pomocy specjalistów skupi się na przeprowadzeniu badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Pakość. Mamy nadzieję, że ten dokument w przyszłości stanie się pierwszym krokiem do opracowania strategii rozwoju kultury w Pakości. Obecnie pracujemy nad wyborem odpowiednich metod badania, adekwatnych do posiadanych zasobów kadrowych i czasu. W tym zakresie współpracować będziemy ze specjalistami. We wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu w ramach programu DK+ wspierać nas także będzie animator wskazany przez NCK.
Po opracowaniu diagnozy, ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców gminy Pakość, grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury w Pakości.
Rozstrzygniecie konkursu, stanowiące jednocześnie zamknięcie pierwszego etapu projektu, zaplanowano na koniec czerwca br. Na wszystkie wymienione wyżej działania przeznaczona zostanie kwota 10 000 zł. Z kolei realizacja wybranych pomysłów mieszkańców i ewaluacja całego projektu stanowić będą drugi etap realizacji projektu, na który przeznaczone będzie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 30 000 zł.
Dodatkową, bardzo ważną korzyścią związaną z realizacją projektu, będzie pozyskanie nowych partnerów wśród lokalnej społeczności i odkrycie potencjału kulturotwórczego mieszkańców, którzy często pozostawiają swoje pomysły w „szufladach”.
 
2022 NCK dofinans dom kultury plus rgb

Otwarcie wystawy malarstwa Domu Artysty

18 lutego w Ośrodku Kultury została otwarta wystawa malarstwa twórców z Domu Artysty w Inowrocławiu.
Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 do 18 marca 2022 roku. Zapraszamy!

Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet

DZIEŃ KOBIET 2022

Wystawa malarstwa - Dom Artysty

Wystawa dom artysty

Piramidy na Walentynki 2022

12 lutego odbył się w Ośrodku Kultury koncert Nie tylko dla zakochanych.
Na scenie wystąpił zespół Piramidy prezentując najpiękniejsze pieśni i ballady Bułata Okudżawy.
Licznie zgromadzona publiczność była zachwycona dużą dawką charyzmy, emocji i świetnego, nowoczesnego brzmienia w wykonaniu zespołu Piramidy.