Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Piknik dla seniorów

Piknik świetojański dla seniorów

Nabór wniosków - Inicjatywy lokalne DK+

Zapraszamy do udziału w konkursie Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. W ramach konkursu można składać do Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości wnioski na organizację inicjatyw kulturalnych. W ramach programu zostanie wybranych do realizacji od 3 do 7 złożonych wniosków.

Kwota środków dostępnych w konkursie wynosi 30 000,00 zł.

dk wnioski

Regulamin konkursu

Wniosek o dotację w wersji PDF

Wniosek o dotację w wersji edytowalnej

Wnioski należy składać do 20 czerwca 2022 roku.

Lato 2022 z Ośrodkiem Kultury - zapisy!

Lato z OKiT 2022

Wkręceni w kulturę - punkt konsultacyjny

W ramach projektu „Wkręceni w kulturę” ośrodek kultury zorganizował 27 maja na targowisku miejskim punkt konsultacyjny. Działanie to służyło poznaniu opinii szerszego grona mieszkańców, którzy mogli nie wziąć udziału w dotychczasowych działaniach związanych z realizacją projektu.
Wszyscy, którzy zechcieli wypełnić krótką ankietę i podzielić się z nami na temat pakoskiej kultury serdecznie dziękujemy.
Projekt „Wkręceni w kulturę” realizowany jest w ramach programu MKiDN Dom Kultury +.
 dk plus ankieta belka

Dzień Działacza Kultury

Dzień działacza zyczenia

Piknik - Dzień Dziecka 2022

DZIEŃ DZIECKA 2022

Wkręceni w kulturę – warsztaty

Trwają prace związane z opracowaniem diagnozy potencjału kulturowego gminy Pakość w ramach projektu Dom Kultury +.

Wnioski w opracowywanej diagnozie zostaną oparte na podstawie wyników zebranych za pomocą: ankiet, wywiadów indywidualnych, sondażu internetowego, warsztatów i spotkań z mieszkańcami.

Opracowaniem diagnozy zajmuje się Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu a osobą odpowiedzialną za pakoską diagnozę jest Mateusz Strzałkowski.

18 maja w ośrodku kultury odbyły się przeprowadzone przez PZR z Torunia warsztaty diagnostyczno - projektowe dla młodzieży i dorosłych. W warsztatach dla młodzieży uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Pakości i Kościelca, a w warsztatach dla dorosłych mieszkańcy gminy.

19 maja podobne warsztaty z młodzieżą pochodząca z gminy Pakość w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu przeprowadzili pracownicy ośrodka Arkadiusz Fryszka i Jarosław Kotyński.

Rezultaty prac warsztatowych zostaną zawarte w diagnozie potencjału kulturowego naszej gminy i pozwolą dostosować ofertę OKiT do potrzeb mieszkańców.

dk plus ankieta belka

Ankieta - Dom Kultury +

Ośrodek Kultury i Turystyki zaprasza Was do współtworzenia kultury w Naszej gminie!

Prosimy o internetowe wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie jak ma funkcjonować Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości i w jaki sposób może odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Na podstawie wyników ankiet zostanie opracowana Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Pakość.

dk ankieta wypełnianie

Dk ankieta przycisk

 

Rajd Rowerowy zapisy - 24 kwietnia 2022

Zapraszamy do udziału w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.

rajd rowerowy

277977770 1832859536904692 6864831529848190540 n

przycisk rajd

 

Projekt Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Spotkanie inauguracyjne

6 kwietnia odbyło się w Ośrodku Kultury pierwsze spotkanie w ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Projekt, którego beneficjentem jest OKiT składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap to wykonanie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Pakość oraz dokonanie wyboru od 3 do 7różnorodnych inicjatyw społecznych w dziedzinie kultury. Etap sten zakończy się 29 czerwca br. Drugi etap obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 d 7 inicjatyw społecznych. Etap ten jest zaplanowany od 30 lipca do 14 listopada br.

W spotkaniu uczestniczyli animatorka projektu z ramienia Narodowego Centrum Kultury Magdalena Popłońska-Kowalska ze Stowarzyszenia  Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, badacz  przygotowujący diagnozę społeczną Mateusz Strzałkowski z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu oraz społeczność Pakości.

Realizatorzy projektu zapoznali przybyłych z założeniami programu Dom Kultury + i zorganizowali pierwszy warsztat w ramach przeprowadzanej diagnozy społecznej.

O dalszych planach w ramach projektu będziemy szczegółowo informować po 18 kwietnia br.

wkręceni w kulture tapeta