Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Aktualności UTW

Program zapobiegania upadkom ” dla osób 60+

Gmina Pakość wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 22 innymi samorządami uczestniczy w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”. Uczestnikami projektu mogą być osoby po 60 roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona.

Programy treningowe ukierunkowane są na poprawę : sprawności krążeniowo-oddechowej, siły i wytrzymałości mięśniowej, gibkości i równowagi. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzane będą badania kwalifikacyjne obejmujące badania lekarskie oraz ocenę sprawności fizycznej uczestników i ankieta dotycząca samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia. Trening fizyczny poprowadzą przeszkoleni trenerzy. W ramach Programu organizowane będą szkolenia edukacyjne dla uczestników projektu, których celem jest przekazanie informacji odnośnie zdrowego stylu życia, prewencji upadków i związanych z nimi urazów. Program nie ma charakteru ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Zachęcamy seniorów do skorzystania z Programu i poprawienia swojej kondycji poprzez cztery rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia wydolnościowe, siły mięśniowej, równowagi i rozciągające.
Z terenu gminy Pakość w Programie może uczestniczyć 20 seniorów. Zapisy chętnych będą prowadzone od miesiąca lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pakości, na spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Rencistów i Emerytów.

Uwaga sluchacze UTW !

Zgłoszenia do Programu przyjmuje kol. Mirosława Lewandowska, koordynator sekcji sportowo – rekreacyjnej

 

zapobieganie upadkom