Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Świetlica Środowiskowa „Słoneczko”

swietlica logo

 

1. Do kogo skierowana jest działalność świetlicy:

Świetlica jest miejscem dziennego pobytu dla uczniów szkoły podstawowej, którzy wymagają wsparcia i pomocy w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

2. Zaplecze, Kadra

Placówka od stycznia 2016 wpisana została w struktury działalności Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

Świetlica działa w oparciu o Regulamin Świetlicy, który zawiera szczegółowe cele, zadania oraz zakres organizacyjny.

Nadzór nad świetlicą pełni Dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości  któremu podlega wychowawca świetlicy oraz pomoc wychowawcy.

3. Działalność świetlicy

W placówce prowadzone są w szczególności następujące formy działania;

  • Sprawowanie opieki dziennej nad dzieckiem, polegającej na wspomaganiu i uzupełnianiu niektórych funkcji rodziny,
  • Udzielanie indywidualnej pomocy pedagogicznej w sytuacjach konfliktowych, kryzysach rodzinnych i szkolnych,
  • Udzielanie pomocy dydaktycznej, w odrabianiu zadań domowych, a także pomoc w wyrównywaniu deficytów i opóźnień w nauce,
  • Prowadzenie stałej pracy z rodziną dziecka i rodziny,
  • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00, a w  soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dzieci odrabiają lekcje, uczestniczą w grach i zabawach grupowych, zajęciach plastycznych, tanecznych, sportowo-rekreacyjnych. Raz w tygodniu odbywa się mini kurs kulinarny, w którym uczą się wypiekać ciasta, przyrządzać rozmaite potrawy. W czasie ferii i wakacji letnich wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne oraz kolonie.

Ponadto często organizowane są spotkania z osobami działającymi na rzecz rodzin i dzieci min. sponsorami, policją strażą pożarną, pedagogami itp.

Na co dzień przy odrabianiu lekcji oraz w trakcie zabaw oprócz wychowawców, towarzyszą dzieciom wolontariusze.