Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Fitness Regulamin

logo silownia

Regulamin korzystania z siłowni

 1. Warunkiem korzystania z siłowni jest przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Osoba kupująca karnet lub bilet na siłownię akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Na siłowni mogą przebywać osoby, które posiadają ważny bilet wstępu lub karnet.
 4. Korzystający z urządzeń ćwiczą na własną odpowiedzialność - Ośrodek Kultury i Turystyki nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących.
 5. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 6. Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia, osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna).
 7. Z siłowni nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 8. Korzystającym z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: wchodzić na siłownię bez zezwolenia, hałasować, palić papierosów, spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, używek i środków wspomagających. 
 9. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.
 10. Do ćwiczeń konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika
 11. Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy zapoznać się z zasadami korzystania z urządzenia, na którym będą wykonywane ćwiczenia i sprawdzić stan techniczny – usterki zgłaszać instruktorowi.
 12. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.
 13. Konieczna jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.
 14. Po zakończeniu ćwiczeń, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony przez instruktora. 
 15. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
 16. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 17. Osoby niszczące sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 18. Za przedmioty pozostawione w siłowni i szatni Ośrodek Kultury i Turystyki nie odpowiada. 
 19. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.